^กลับไปด้านบน

การรับสมัครนักศึกษา

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 17 สิงหาคม - 8 ธันวาคม 2563

เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัคร


ระบบรับสมัครออนไลน์
(17 สิงหาคม - 8 ธันวาคม 2563)


การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) 12 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563

รายละเอียด

คลิกเพื่อติดต่อสมัครและรายงานตัว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

รายละเอียด

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) 13 มกราคม - 30 มีนาคม 2563

  • เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัคร
  • กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้สมัครไปแล้ว ให้ส่งรายละเอียดได้แก เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล และข้อมุลที่ต้องการแก้ไขไปที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ส่งข้อความไปที่ facebook.com/acdmmcru

ระบบรับสมัครออนไลน์
(เริ่ม 13 มกราคม - 30 มีนาคม 2563)


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook