JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting

การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบ 1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 10 กันยายน 2560 เขียนโดย Sakchai Chaohongsa

 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

change 1 2


ระบบรับสมัครออนไลน์ (ปิดระบบ)
(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 26 กุมภาพันธ์ 2561)


 

รายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 1/2

รายละเอียด วันที่
สมัครทางเว็บไซต์ 22 ธันวาคม 2560 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ 6 มีนาคม 2561
สัมภาษณ์และยื่นแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) 10 - 11 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 14 มีนาคม 2561
ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House 19 - 22 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 3 เมษายน 2561
รายงานตัวเป็นนักศึกษา 7 - 8 เมษายน 2561

 เบอร์โทรศัพท์ 0-3226-1790-7 ต่อ 1401-4 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. facebook https://www.facebook.com/TeamTCASMCRU/

 

 

ฮิต: 18268