รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย Sakchai Chaohongsa

ระบบสมัครทางออนไลน์ (ปิดระบบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560


 กรณีมีการแก้ไขข้อมูลหรือขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัคร ให้ส่งข้อมูล เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
และข้อมูลที่ต้องการแก้ไขหรือสาขาวิชาที่ต้องการเปลี่ยน(ระบุลำดับที่ด้วย) ไปที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ฮิต: 10648