^กลับไปด้านบน

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 16 ม.ค. - 4 เม.ย. 2562

  • ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
    (ก่อนสมัครขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติข้อ 3 ในประกาศรับสมัครให้ครบถ้วนก่อน)
  • ใบสมัครเพื่อขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2562
  • กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้สมัครไปแล้ว ให้ส่งรายละเอียดได้แก่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลที่ต้องการแก้ไขไปที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระบบรับสมัครออนไลน์
(ปิดระบบรับสมัคร)


รายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 2

รายละเอียด วันที่
สมัครทางเว็บไซต์ พุธ 16 มกราคม - พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และห้องสัมภาษณ์ ศุกร์ 12 เมษายน 2562
สัมภาษณ์โดยใช้แฟ้มสะสมงานประกอบและประเมินทักษะเฉพาะทางในบางสาขาวิชา ศุกร์ 19 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562
รายงานตัวเป็นนักศึกษา อังคาร 30 เมษายน 2562

 เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-43 ต่อ 1090-3 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook