^กลับไปด้านบน

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) 8 - 31 พ.ค. 2562

  • เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัคร
    (ก่อนสมัครขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติข้อ 3 ในประกาศรับสมัครให้ครบถ้วนก่อน)
  • กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้สมัครไปแล้ว ให้ส่งรายละเอียดได้แก่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลที่ต้องการแก้ไขไปที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระบบรับสมัครออนไลน์
(ปิดระบบ หากต้องการสมัคร ให้ไปติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)


รายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 3

รายละเอียด วันที่
หลักสูตรอื่นๆ สมัครที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และพร้อมรายงานตัว พุธ 8 พฤษภาคม - อังคาร 11 มิถุนายน 2562
หลักสูตรครุศาสรบัณฑิต-ค.บ. สมัครทางเว็บไซต์ พุธ 8 - ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และห้องสัมภาษณ์ อังคาร 4 มิถุนายน 2562
สัมภาษณ์และประเมินทักษะเฉพาะทางในบางสาขาวิชา พุธ 5 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562
รายงานตัวเป็นนักศึกษา อังคาร 11 มิถุนายน 2562

 เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-43 ต่อ 1090-3 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook