^กลับไปด้านบน

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4) 17 - 30 มิ.ย. 2562

วันที่ รายละเอียด
17 - 30 มิถุนายน 2562 สมัครและพร้อมรายงานตัว (คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด)
ระบบรับสมัครออนไลน์
1 กรกฎาคม 2562 วันเปิดภาคเรียน

 เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1090-3, 09-2376-5944 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook