^กลับไปด้านบน

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) 19 ส.ค. - 2 ธ.ค. 2562

  • เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัคร
    (ก่อนสมัครขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติข้อ 3 ในประกาศรับสมัครให้ครบถ้วนก่อน)
  • กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้สมัครไปแล้ว ให้ส่งรายละเอียดได้แก่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลที่ต้องการแก้ไขไปที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระบบรับสมัครออนไลน์
(19 สิงหาคม - 2 ธันวาคม 2562)


รายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 1

รายละเอียด วันที่
รับสมัคร 19 สิงหาคม - 2 ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และห้องสัมภาษณ์ 11 ธันวาคม 2562
สัมภาษณ์โดยใช้แฟ้มสะสมงานประกอบ 15 ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 19 ธันวาคม 2562
รายงานตัวเป็นนักศึกษา 22 ธันวาคม 2562

 เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1090-3 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook