รับสมัคร ภาคพิเศษ ป.ตรี ปีการศึกษา 2567 (เรียน เสาร์-อาทิตย์)
รับสมัคร ภาคพิเศษ ป.ตรี ปีการศึกษา 2567 (เรียน เสาร์-อาทิตย์)
การรรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 (เรียน เสาร์-อาทิตย...
ประกาศย้ายสำนักงานชั่วคราว
ประกาศย้ายสำนักงานชั่วคราว
แบบฟอร์ม OBE 3-6
แบบฟอร์ม OBE 3-6
แบบฟอร์ม OBE 3-6 ใช้บังคับตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1/2566 เป็นต้นไป (เฉพาะรายวิชาในหลักสู๖ร ปรับปรุง พ.ศ....
No-Gift-Policy
No-Gift-Policy
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอประกาศเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่รับของขวัญแ...
ขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา เนื่องจากผลกระทบ COVID-19 ระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 3
ขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา เนื่องจากผลกระทบ COVID-19 ระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 3
การขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ครบกำหนดระยะเวลาการศึกษาอันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการ...

กิจกรรมเกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษา

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

บุคคลทั่วไป