ติดต่อ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่อยู่
ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์
โทร: 0 3272 0536-9 ต่อ 1090-1093
โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-mail: academic@mcru.ac.th

ลิงก์