หมายเหตุ : เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ รบกวนกดดาวน์โหลดไฟล์เพื่อทำการเปิดไฟล์ ขออภัยในความไม่สะดวก