รายชื่อผ่านการคัดเลือกภาคปกติ ป.ตรี 2566 รอบ1 ครั้งที่2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2)

ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอประกาศเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในปีงบประมาณ 2565

Previous Next
รายชื่อผ่านการคัดเลือกภาคปกติ ป.ตรี 2566 รอบ1 ครั้งที่2 รายชื่อผ่านการคัดเลือกภาคปกติ ป.ตรี 2566 รอบ1 ครั้งที่2
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด