วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยนายอติชาติ ทองนาค นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเชิงรุก ร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ Open house 2566 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาภายใต้งาน"ชมสวน ชวนสรรค์" เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยฯ